Обязательно перевод на турецкий язык


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод «обязательно» на турецкий

Предложения


В следующий раз я тоже обязательно в ней поучаствую.Bir dahaki sefere mutlaka katılmak istiyorum ben de.


При использовании бассейна детьми обязательно нахождение рядом взрослого человека.Havuzu kullanırken, mutlaka yakınlarda bir yetişkin kişi bulunmalıdır.


Ваше мнение и предложения очень важны для нас и будут обязательно учтены.Öneri ve görüşleriniz bizim için önemlidir ve kesinlikle dikkate alınacaktır.


Мы обязательно приедем еще раз и рекомендовать квартиру.Ben kesinlikle tekrar geri geleceğini ve daire tavsiye ederim.


Поэтому борьба с этими домашними насекомыми должна вестись обязательно.Bu nedenle, bu yerli böceklere karşı mücadele mutlaka yapılmalıdır.


При чрезвычайном положении обязательно будут задержки и дефицит.Milli alarm durumunda gecikmeler ve kesintiler olacaktır mutlaka.


Я обязательно зайду на ваш сайт и прочитаю об этом больше.Web sitenizi kesinlikle ziyaret edeceğim ve daha fazlasını öğreneceğim dedi.


Тогда обязательно посетите хотя бы один дворец.En azından bir şelaleyi mutlaka ziyaret edin.


Ведь любая свадьба должна быть обязательно веселой.Düğünlerin ise kesinlikle eğlenceli olması gerekir.


Вот почему твоя мечта… обязательно сбудется.Bu yüzden hayalin… kesinlikle gerçekleşecek.


В любом доме обязательно есть зеркало.Her evde mutlaka bir ayna vardır.


Он обязательно понравится вам и вашему малышу.Onlar kesinlikle sizin ve bebeğinizin seveceksiniz.


И обязательно молоко должно быть холодным.Ayrıca süt de kesinlikle soğuk olmalıdır.


В следующий раз обязательно скажите мне.


Люди и культура обязательно заинтригуют вас.İnsanlar ve kültür mutlaka ilginizi çekecektir.


И обязательно сходить с тобой поужинать.Ve kesinlikle seni akşam yemeğine çıkarmayı.


Одна из них обязательно окажется подходящей для вашей квартиры.Bunlardan birisi mutlaka sizin eviniz için uygun.


Любителям необычного искусство нужно обязательно посетить этот музей.Sanatçı hayranları bu müzeyi mutlaka ziyaret etmelidir.


Курс лечения медикаментами обязательно сопровождает любую хирургическую операцию.İlaçlar ile tedavi süreci mutlaka herhangi bir operasyona eşlik eder.


В традиционных обществах религия обязательно в той или иной степени была связана с политикой.Geleneksel toplumlarda dinin şu veya bu biçimde mutlaka siyasetle ilişkisi olmuştur.

Ничего не найдено для этого значения.

Предложения, которые содержат обязательно

Результатов: 7873. Точных совпадений: 7873. Затраченное время: 41 мс

Контексты с «обязательно»

Не обязательно ходить с картой.
Artık kartı kullanmanıza gerek yok.

Не обязательно мне грубить!
Saygısızlık yapmana gerek yok!

Нам обязательно это слушать?
Bunları dinlemek zorunda mıyız?

Тебе не обязательно драться с моими бывшими ради меня.
Benim için eski erkek arkadaşlarımla kavga etmene gerek yok.

«Ну почему обязательно клоуны?»
«Palyaço olmak zorunda mıydı?»

Больше

Примеры употребления слов в разных контекстах предоставляются исключительно в лингвистических целях, т. е. для изучения употребления слов в одном языке и вариантов их перевода на другой. Все образцы собраны автоматически из открытых источников с помощью технологии поиска на основе двуязычных данных. Если вы обнаружили орфографическую, пунктуационную или иную ошибку в оригинале или переводе, используйте опцию «Сообщить о проблеме» или напишите нам

Обязательно перевод на турецкий

10,110 параллельный перевод

Ведь если Тодд дарит вам бекон, то обязательно повязывает бантик.

Çünkü Todd size pastırma getireceği zaman, sürpriz yapmadan getirmez.

Обязательно нужно бежать, да?

Neden her zaman kaçmak zorundalar?

Да! Обязательно приводи её.

Kesinlikle getirmelisin.

Но это не обязательно оправдывает его.

Ama onu temize de çıkarmayacak.

Я обязательно попробую.

Deneyeceğim.

Обязательно осмотри оранжевый провод с внутренней стороны двери.

Kapının içinde turuncu bir tel gördüğünüze emin olun.

Не обязательно быть другом, или даже вежливой, но хоть признай, что я существую.

Benden hoşlanmak, arkadaşım olmak ya da nazik davranmak zorunda değilsin ama en azından varlığımdan haberdar olduğunu belli et.

Да, но тебе не обязательно…

— Evet ama konuşmak zorunda değil- —

Блин, ребята, обязательно посмотрите!

Çocuklar filmi mutlaka seyretmelisiniz.

Ну, тогда его не обязательно поливать.

O zaman sulamana gerek yok sanırım.

Ну, там, где одежду носить не обязательно.

Kıyafet giymemenin serbest olduğu hani?

Это же не обязательно.

Böyle olmak zorunda değildi, biliyorsun.

За ним обязательно присмотрят, если порвешь с ним.

Eğer sonlandırırsan, ona göz kulak olunmasını sağlayabilirim.

Нет. Нет, не обязательно.

Hayır, hiç gerek yok.

Знаешь, меня не обязательно провожать.

Beni geçirmene gerek yoktu.

И тебе не обязательно звонить мне утром.

Beni sabahları aramak zorunda değilsin.

— Вы обязательно должны… — Да сколько можно знакомиться…

Hayır herkesle tanıştım zaten, istemiyorum.

Люси вечно ругается с Бадди, дядя Скотт в стельку до обеда, а кто-то обязательно запустит руку куда не следует.

Lucile Teyze daima arkadaşlarıyla tartışır Scott Amca sabahtan içmeye başlar. Birinin eli daima yanlış kurabiye kavanozunun içindedir.

Да, обязательно с шоколадом, да?

Evet. Çikolata ile gitmemiz gerekiyor, değil mi?

Уиллер, тебе не обязательно это делать.

Wheeler, bunu yapmana gerek yok.

Да, обязательно скажем.

Söyleyeceğimize emin olabilirsiniz.

— Так что смотрите в оба. — Обязательно.

— Bu yüzden gözün açık olsun.

Не обязательно так должно быть.

— Öyle olmak zorunda değil.

И вы сами будете выбирать дела, никакой обязательной ротации.

Davaları toplarsanız, zorunlu rotasyon da olmayacak.

Нет, не обязательно что-то, связанное с Венесуэлой. Что-то значимое.

Hayır, sadece Venezuela’dan geldiği için değil.

Да. Сыграйте обязательно.

Bir şeyler çalmalısın.

Когда люди роются в них, совсем не обязательно складывать их так же, как и было,

İnsanlar kutuları karıştırdıktan sonra bazen buldukları gibi bırakmayabiliyorlar.

Но человек или люди, которые сделали это… точно знали… кого полицейские обязательно захотят обвинить.

Ancak öldüren kişi ya da kişiler kesin olarak polisin kimi suçlamak isteyeceğini biliyorlardı.

Лен Качинский, досудебный адвокат Брендона : — И он не обязательно является пешкой в семье Эйвери, он может самостоятельно принимать этические решения о том, что хорошо, а что плохо, несмотря на обстоятельства, и в том числе это означало признаться в своей причастности

Ve de illa Avery ailesinin kuklası olması gerekmediğini koşullar ne olursa olsun doğru ile yanlışı ayırt etme noktasında kendi ahlaki seçimlerini yapabileceğini göstermekti.

да еще… обязательно обратитесь к врачу.

Ateşiniz de nabzınız da düşük. Üstelik… Neyse.

А обязательно должно что-то случиться?

— Bir şey olmuş olsaydı arayamazdım.

Обязательно вернись.

Geri gelmek zorundasın.

Если ты подождешь еще минуту, кто-то обязательно довезет тебя Не надо, все нормально

Eğer bir dakika beklerseniz, birisi sizi bırakacaktır.

— Вам не обязательно это делать.

— Buna mecbur değilsiniz.

— Нет, обязательно.

— Hayır, mecburuz.

И не говори мне, что это не ударит по нам, потому что обязательно ударит.

Bunun işleri değiştirmeyeceğini sakın söyleme çünkü değiştirir!

Обязательно должен быть!

Olmalı.

— Не обязательно это говорить.

Bunu demen gerekmez. — Biliyorum.

Ты смотрел этот фильм? Я ведь черный, поэтому не знаю… Обязательно посмотри его.

O filmi gördünüz mü? Ben siyahım, bu yüzden biliyorum… yok Bir arkadaşı görmek gerekir.

Если так написано, это обязательно правда?

Bir şeyin yazıya dökülmüş olması onu mutlak doğru mu yapar?

— Не обязательно.

Şart değil.

— Эй, это не обязательно.

— Hayır, bunu yapmana gerek yok.

Те, у кого садовые инструменты, обязательно…

Elinde bahçe aleti olanlar sadece ve sadece…

Но сначала мне нужно спросить разрешения у Клаффа Это обязательно?

Önce Cluff tan izin almalıyım ama. İzin mi almalısın?

Но мне не обязательно носить оружие, сэр.

Tüfek taşımama gerek yok efendim.

Я приехал вручить вам официальную жалобу правительства США Обязательно это делать на публике?

— Şikâyetnameyi bizzat teslim etmek üzere… — Herkesin içinde vermeniz şart mıydı?

Не обязательно все время быть крутой.

Sürekli sert olman gerekmiyor.

Обязательно было бить так сильно?

— Bu kadar sert vurmak zorunda mıydın ona?

Обязательно.

— Eğlenmez miyiz?

обязательно

 • 1
  обязательно

  mutlaka; muhakkak; şart

  он обяза́тельно придёт — muhakkak gelir

  предъявле́ние докуме́нтов обяза́тельно — kimlik belgesinin gösterilmesi zorunludur

  не обяза́тельно — şart değil

  Русско-турецкий словарь > обязательно

См. также в других словарях:

 • обязательно — См …   Словарь синонимов

 • ОБЯЗАТЕЛЬНО — ОБЯЗАТЕЛЬНО, нареч. 1. Непременно, во всяком случае. Сегодня он обязательно придет. 2. нареч. к обязательный во 2 знач., услужливо (устар.). «Мне пришлось взять чужие бумаги, которыми обязательно снабдил меня один из общих знакомых.» Чернышевский …   Толковый словарь Ушакова

 • обязательно — (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • обязательно-безударный — обязательно безударный …   Орфографический словарь-справочник

 • обязательно-притязательный — обязательно притязательный …   Орфографический словарь-справочник

 • обязательно-ударный — обязательно ударный …   Орфографический словарь-справочник

 • Обязательно — I нареч. качеств. обстоят. Во что бы то ни стало; непременно. II предик. Оценочная характеристика чьего либо поведения, чьих либо действий, поступков как безусловных, непременных для исполнения. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Обязательно — I нареч. качеств. обстоят. Во что бы то ни стало; непременно. II предик. Оценочная характеристика чьего либо поведения, чьих либо действий, поступков как безусловных, непременных для исполнения. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • обязательно — нареч. 1. к Обязательный (1 2 зн.). Выполнение законов о. для всех. Рубашка на нём о. белая, ослепительно чистая. Каждая повесть писателя о. содержит что нибудь новое. 2. Во что бы то ни стало, непременно. Спорить совсем не о. Мне о. надо с вами… …   Энциклопедический словарь

 • обязательно — I. Необходимость II. Обязательность, неизбежность …   Словарь синонимов русского языка

 • обязательно — I. обязанность II. обязательный …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

Оборот надо на турецком языке может образовываться при помощи двух конструкций: при помощи слов
lazım
и
gerek
, которые переводятся на русский язык как необходимо, надо, должен.

При этом эти две формы оборота надо ничем принципиальным не отличаются друг от друга. В своей речи вы можете
использовать любую форму.

Давайте более подробно рассмотрим каждый вариант:

Оборот надо — LAZIM

Утвердительная форма

основа глагола +
ma
/
me
+ личное окончание местоимений +
вспомогательное слово
lazım

Выбор аффикса
ma
/
me
определяется
Законом гармонии гласных на
«2»

gitmek — уйти / уехать
Benim git-
me-m lazım
Senin git-
me-n lazım
Onun git-me-si lazım
Bizim git-me-miz lazım
Sizin git-me-niz lazım
Onların git-me-leri lazım

Отрицательная форма

основа глагола + ma / me + аффикс отрицания ma / me + личное окончание местоимений +
вспомогательное слово lazım

Выбор ma / me и аффикса отрицания ma / me определяется
Законом гармонии гласных на
«2»

görmek — увидеть
Benim gör-
me-me-m lazım
Senin gör-
me-me-n lazım
Onun gör-me-me-si lazım
Bizim gör-me-me-miz lazım
Sizin gör-me-me-niz lazım
Onların gör-
me-me-leri lazım

Примеры предложений:

Benim
gitmem lazım
. — Мне надо уходить.

Eski pasaportunu
değiştirmesi lazım
. — Ему надо поменять старый паспорт.

Erkek arkadaşım bana çiçek aldı, onların
görmemeleri lazım
. — Молодой человек купил мне цветы. Они не должны видеть их.

Sizin bizimle
gelmemeniz lazım
. — Вам не нужно идти с нами.

Оборот надо — GEREK

Утвердительная форма

основа глагола +
ma
/
me
+ личное окончание местоимений +
вспомогательное слово
gerek

Выбор аффикса
ma
/
me
определяется
Законом гармонии гласных на
«2»

bakmak — смотреть
Benim bak-
ma-m gerek
Senin bak-
ma-n gerek
Onun bak-ma-sı gerek
Bizim bak-ma-mız gerek
Sizin bak-ma-nız gerek
Onların bak-ma-ları gerek

Отрицательная форма

основа глагола + ma / me + аффикс отрицания ma / me + личное окончание местоимений +
вспомогательное слово gerek

Выбор ma / me и аффикса отрицания ma / me определяется
Законом гармонии гласных на
«2»

gülmek — смеяться
Benim gül-
me-me-m gerek
Senin gül-
me-me-n gerek
Onun gül-me-me-si gerek
Bizim gül-me-me-miz gerek
Sizin gül-me-me-niz gerek
Onların gül-
me-me-leri gerek

Примеры в предложениях:

Buyurun gelin. Sizin
bakmanız gerek
. — Пожалуйста, проходите. Вам нужно посмотреть.

Benim artık eve
gitmem gerek
. — Мне уже пора идти домой.

Anneannemin biraz
dinlenmesi gerek
. — Бабушке нужно немного отдохнуть.

Böyle yerlerde senin
gülmemen gerek
. — В таких местах тебе не надо смеяться.

Bizim seninle
görüşmememiz gerek
. — Нам с тобой не нужно видеться.

Упражнения

Упражнение №1

Вставьте вместо пропусков нужные аффиксы

 1. Мне надо срочно написать одну жалобу. – Acilen bir adet dilekçe yaz. (dilekçe – жалоба)
 2. Ему надо много читать и писать, чтобы поступить в университет. – Onun üniversiteye girmesi için bol bol oku ve yaz. (bol bol – много)
 3. Они очень мало работают, им не надо отдыхать. – Onlar çok az çalışıyorlar dinlen. (dinlenmek – отдыхать)
 4. Тебе не нужно читать этот рассказ. – Senin bu hikayeyi oku. (hikaye – история / рассказ)
 5. Мне надо скорее уходить домой. – Eve tezlikle git. (tezlikle – скорее)
 6. Нам не надо ему сообщать эту новость. – Bu haberi ona bildir. (haber – новость)
 7. Мне надо уходить. – Benim git. (gitmek – уйти)
 8. Ему надо поменять старый паспорт. – Eski pasaportunu değiştir. (pasaport – паспорт)
 9. Нам надо продолжить работу над учебником. – Bizim bu kitap üzerinde çalışmaya devam et. (devam etmek – продолжать)
 10. Нам надо забрать детей из школы в пять часов. – Saat beşte çocukları okuldan al. (okul – школа)
 11. Вам не нужно идти с нами. – Sizin bizimle gel. (gelmek – прийти / приехать)
 12. Бабушке нужно немного отдохнуть. – Anneannemin biraz dinlen. (anneanne – бабушка)
 13. Тебе надо сделать ей предложение. – Artık senin ona evlenme teklifi et. (evlenmek – жениться / выйти замуж)
 14. Вам пора взять отпуск и поехать куда-нибудь отдохнуть всей семьей. – Sizin ailece bir yerlere gidip iyi bir tatil yap. (tatil yapmak – отдыхать)
 15. Молодой человек купил мне цветы. Они не должны видеть их. – Erkek arkadaşım bana çiçek aldı, onların gör. (çiçek – цветы)
 16. Вам не нужно идти с нами. – Sizin bizimle gel. (bizimle – с нами)

Упражнение №2

Впишите перевод слова или фразы

 1. bir adet dilekçe yazmam gerek.
 2. Onun üniversiteye girmesi için okuması ve yazması gerek.
 3. Onlar çalışıyorlar dinlenmemeleri lazım.
 4. Senin bu okumaman gerek.
 5. Eve gitmem lazım.
 6. Bu ona bildirmememiz gerek.
 7. gitmem lazım.
 8. pasaportunu değiştirmesi lazım.
 9. Bizim bu kitap üzerinde devam etmemiz lazım.
 10. Saat beşte okuldan almamız lazım.
 11. Sizin gelmemeniz lazım.
 12. biraz dinlenmesi gerek.
 13. Artık senin ona etmen gerek.
 14. Sizin всей bir yerlere gidip iyi bir tatil yapmanız gerek.
 15. bana çiçek aldı, onların görmemeleri lazım.
 16. Sizin gelmemeniz lazım.

Упражнение №3

Переведите с русского на турецкий

 1. Мне надо срочно написать одну жалобу. (dilekçe — жалоба)
 2. Ему надо много читать и писать, чтобы поступить в университет. (bol bol — много)
 3. Они очень мало работают, им не надо отдыхать. (dinlenmek — отдыхать)
 4. Тебе не нужно читать этот рассказ. (hikaye — история / рассказ)
 5. Мне надо скорее уходить домой. (tezlikle — скорее)
 6. Нам не надо ему сообщать эту новость. (haber — новость)
 7. Мне надо уходить. (gitmek — уйти)
 8. Ему надо поменять старый паспорт. (pasaport — паспорт)
 9. Нам надо продолжить работу над учебником. (devam etmek — продолжать)
 10. Нам надо забрать детей из школы в пять часов. (okul — школа)
 11. Вам не нужно идти с нами. (gelmek — прийти / приехать)
 12. Бабушке нужно немного отдохнуть. (anneanne — бабушка)
 13. Тебе надо сделать ей предложение. (evlenmek — жениться / выйти замуж)
 14. Вам пора взять отпуск и поехать куда-нибудь отдохнуть всей семьей. (tatil yapmak — отдыхать)
 15. Молодой человек купил мне цветы. Они не должны видеть их. (çiçek — цветы)
 16. Вам не нужно идти с нами. (bizimle — с нами)

 • Обязательно перевод на татарский язык
 • Обычаи делового оборота перевод на английский
 • Обязательно перевод на немецкий
 • Обыскать перевод на английский
 • Обязательно на английском языке перевод