Ніби перевод с украинского

Контексты с «ніби»

Мати ніби передчуває долю сина.
Мать будто предчувствует судьбу сына.

Ніби як соборність України символізує.
Вроде как соборность Украины символизирует.

Вона ніби існувала сама по собі.
Она словно существовала сама по себе.

Ця частина міста ніби завмерла у часі.
Этот город как будто замер во времени.

Він ніби «переживає» відведений йому термін.
бы «переживает» отведенный ему временной срок.

Больше

Примеры употребления слов в разных контекстах предоставляются исключительно в лингвистических целях, т. е. для изучения употребления слов в одном языке и вариантов их перевода на другой. Все образцы собраны автоматически из открытых источников с помощью технологии поиска на основе двуязычных данных. Если вы обнаружили орфографическую, пунктуационную или иную ошибку в оригинале или переводе, используйте опцию «Сообщить о проблеме» или напишите нам


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.


На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод «ніби» на русский

Предложения


Я ніби намагалася дістати цю інформацію з своєї голови назовні.Я будто пыталась достать эту информацию из своей головы наружу.


Він зміг написати ніби для всіх і на всі часи наперед.Он смог написать будто для всех и на все времена наперед.


З цеглини або каменя тесаного римляни викладали ніби шкаралупу будівлі.Из кирпича или тёсаных камней римляне выкладывали как бы скорлупу здания.


Продукція ніби постійно перебуває в рукаві і запаюється з обох боків.Продукция как бы оказывается в рукаве и запаивается с двух сторон.


Його фігура з широко розкинутими руками ніби намагається обійняти весь світ.Его фигура с широко раскинутыми руками будто пытается обнять весь мир.


Або як ніби знаходиться у кімнаті з вікнами без скла.Или как будто находится в комнате с окнами без стёкол.


Це ніби звичайний парк але в якому ти занурюєшся в історії.Это будто обычный парк но в котором ты погружаешься в истории.


У ньому музикант ніби вирішив порвати з минулим собою.В нем музыкант будто решил порвать с прошлым собой.


За постійними сварками обидві ніби не помічають плину часу.В постоянных ссорах обе будто не замечают течения времени.


Це ще й ніби особисте знайомство з ним самим.Это еще и будто личное знакомство с ним самим.


Тим самим він ніби вводить метод статуту в скоропис.Тем самым он как бы вводит метод устава в скоропись.


В останні роки прихильники теорій змови ніби підняли голови.В последние годы сторонники теорий заговора будто подняли головы.


Художниця ніби вибудовує міст між минулим і майбутнім через медіа сучасного мистецтва.Художница будто выстраивает мост между прошлым и будущим через медиа современного искусства.


В цей день всі верстви суспільства стають ніби одним цілим народом.В этот день все слои общества становятся как бы одним целым народом.


Тим самим суспільна свідомість ніби підноситься над свідомістю індивідів.Тем самым общественное сознание как бы возвышается над сознанием индивидов.


Світ ніби скидав із себе лахміття й повсюдно одягав білі шати церков.Мир будто сбрасывал с себя лохмотья и повсеместно одевал белые одеяния церквей.


Для мене кожен новий фільм служить ніби запереченням попереднього.Для меня каждый новый фильм служит как бы отрицанием предыдущего.


Правильне і бігле білоруське мовлення було ніби своєрідним стилем.Правильная и беглая белорусская речь была как бы своеобразным стилем.


Примаченко ніби синтезує досвід багатьох поколінь народних майстрів.Примаченко будто синтезирует опыт многих поколений народных мастеров.


Він ніби спеціально створений природою для морських розваг.Он будто специально создан природой для морских развлечений.

Ничего не найдено для этого значения.

Предложения, которые содержат ніби

Результатов: 7734. Точных совпадений: 7734. Затраченное время: 26 мс

Українсько-російський словник

ніби

ніби
I союз сравнительный

бу́дто, сло́вно, как будто

II союз изъяснительный

будто; якобы

III част.

будто, как будто, словно; якобы

Українсько-російський словник. — ВТФ «Перун».
В’ячеслав Бусел.
2008.

НІБИ

аж (ні́би) підроста́ти. Ставати задоволеним, гордим, побачивши, почувши, спостерігши чи сказавши що-небудь приємне. — У мене ж нема того приданого, яке потрібно тобі,— дивується і непокоїться дівчина.— Дарма, наживемо якось,— аж підростає Левко в своїй щедрості (М. Стельмах); Неважко вгадати серед натовпу того, чиє саме прізвище в цю мить оголошується: аж ніби підростає одразу, світлішає обличчя (О. Гончар).
моло́ти язико́м, зневажл. 1. Говорити, висловлюватися, розбалакувати. А Лушня за те, що добре вміє язиком молоти, частує товариство, примовляючи: “Щоб пани здорові були, щоб нам худібки придбали!” (Панас Мирний); Язиком уміє, мабуть, той телепень молоти (В. Большак); — Та що тут розповідати,— змахує рукою дід.— Самі пусті слова. Даремно тільки молоти язиком (Ю. Збанацький). замоло́ти язико́м. — Я вже так дбаю, так дбаю про ваше добро, що й Господи! — замолов язиком Юруш (І.Нечуй-Левицький); // Багато, довго говорити. І ляскають, доки язик не стане колом. І не тільки жінки — у них, кажуть, звичка молоти язиком природжена,— а й чоловіки (М. Рудь); (Одарка (підвела очі):) Та хоч ти собі що хочеш вигадуй, мели собі язиком, скільки влізе, а мені аж нічогісінько!.. (М. Кропивницький). намоло́ти язико́м. Намоловши язиком досхочу, він, нарешті, пішов нагору до канцелярії, де знайшов поручника Лукаша (Пер
(на́че (нена́че, ні́би і т. ін.)) відняла́ся мо́ва у кого. Хтось від хвилювання, радості і т. ін. не може говорити; мовчить, замовк. Якийсь час він мовчав, наче в нього віднялася мова (Д. Бедзик).
(ні́би) лови́ти очи́ма (по́глядом, зо́ром і т. ін.) кого, що. Пильно дивитися на кого-, що-небудь. Роман зістався (зостався) далеко позаду і тільки.. ніби ловив очима кінці червоних стрічок на Соломіїних плечах (І. Нечуй-Левицький).
росту́ть / ви́росли кри́ла в кого. Хто-небудь перебуває у стані піднесення, відчуває прилив сили, енергії, натхнення і т. ін. Тремтячими руками він почав відмикати замок, відчуваючи, що його істота перероджується, що в нього ростуть крила (Олесь Досвітній); Вдруге ти на світ народилась, на широкий, ясний світ. Не ті в йому смутки, не ті й радощі, що знала ти змалку. Виростають у тебе щодня крила, більшають, ширшають, дужчають (П. Куліш); (Куниця:) Яка схвильованість, щирість,— ти, мабуть, і сам не знаєш, що в тебе крила виросли (І. Кочерга). ні́би кри́ла ви́росли. Він почував себе заговореним від смерті.. Тоді командири могли посилати його на які завгодно завдання. В нього ніби крила виростали (О. Довженко).
як (мов, на́че і т. ін.) при́ском (жа́ром) обси́пати (оси́пати) / обсипа́ти (осипа́ти) кого. 1. Викликати відчуття жару у кого-небудь. Опівдня (опівдні) сонячний промінь гарячий перекине через хату ясну стягу трепечущу (тремтливу)… наче мене жаром обсипле. Душно мені, дрімота, а сну немає (Марко Вовчок). аж на́че жа́ром сипону́ло по спи́ні, безос. Повірте, аж наче жаром сипонуло по спині (О. Довженко). 2. Раптово вразити, схвилювати, засоромити, розсердити і т. ін. кого-небудь. Мов приском старостів та молодого вража дівка обсипала, стало їм і соромно, і сердито на гаспидську дівку за таку одповідь (Укр.. казки); Соломія підвела голову, вдруге блиснула очима на Романа .. Той блиск гарячих очей неначе обсипав його жаром (І. Нечуй-Левицький); Мене тривожить рокіт літаків. Він серце наче обсипає приском (О. Коломієць). ні́би хто жа́ром обси́пав. І раптом Платона ніби хто жаром обсип
як (мов, немо́в і т. ін.) на кри́лах леті́ти. Швидко, легко йти, бігти (перев. у стані збудження). Люда немов на крилах летіла по сходах (М. Зарудний). на кри́лах леті́ти. Не йшла Оленка — на крилах летіла (П. Куліш). ні́би на кри́лах літа́ти. Дівчина як вогонь палахкотливий — усе в неї в руках горить, і сама вона ніби на крилах літає (П. Гуріненко); // до кого, куди. З радістю поспішати. — Хоч круть-верть, хоч верть-круть, а кореспонденти до нас як на крилах летять (В. Большак); І Настя летіла до своєї крихітки як на крилах (З газети).
як (мов, ні́би і т. ін.) бджіл у ву́лику. Дуже багато, безліч. Приходжу до клубу колгоспного, а там людей, ніби бджіл у вулику (І. Сочивець). як бджіл по весні́. У неї планів, як бджіл по весні (З усн. мови).
як (мов, ні́би і т. ін.) горо́хом си́пати / поси́пати, зі сл. говори́ти, чита́ти і т. ін. Дуже швидко, багато, безперервно, не зупиняючись. — Кресало є? .. є! .. А губка є? .. є! .. Ну викрешемо… га! — торохтів він, мов горохом сипав (М. Коцюбинський); — Я і досі хрестиком розписуюсь, а вона читає, мов горохом сипле,— з любов’ю дивиться на доньку Мирон (М. Стельмах); Хаврусь був проворний, жвавий, говорив.., неначе горохом сипав (І. Нечуй-Левицький); Раптом зірвавшись з землі, він сів, лице його оживилось, очі заблищали, мокрі ще від сліз, і він, прудко махаючи руками, заговорив, немов горохом посипав (І. Франко). ні́би горо́хом си́пати об сті́нку. Голос у хлопця був трохи глухуватий .. Адже буває: інший читає вірша, ніби сипле горохом об стінку. А цей укладає в кожне слово пристрасть душі (З газети); // Даремно. ні́би горо́хом об стіну́. Кажеш, говориш, показуєш, і ніби горохом об стіну. Казав: гляди не пускай їх на
як (мов, ні́би і т. ін.) грім. Фізично витривалий, сильний, дужий (про людину). — Ех, Даниле, ах, Даниле, Був же ти як грім! З молодим було б під силу Позмагатись їм (А. Малишко); — Панове! До Мартина Пушкаря тут посланець прибув із Січі… Ввійшов, як грім, обвітрений з дороги. Віддав чолом… (Л. Костенко); // Міцний, ставний (про постать людини). Чуб кучерявий, сам (отець Олександер) красивий, постать, як грім (І. Микитенко).
як (мов, ні́би і т. ін.) з мішка́ (з ла́нтуха), зі сл. си́пати, си́патися. Невпинно, безперервно, щедро і т. ін.; у великій кількості. (Канупір:) Слухаєш-слухаєш його, ..а він сипе (сипле) та й сипе (слова), як з мішка (М. Кропивницький); У той день вони (рекорди) сипалися, як із мішка (В. Собко); А питання так і сиплються, мов з мішка, і не всяк їм дасть раду (І. Цюпа); Де-не-де тротуар чистили від снігу, хоч згори, мов з мішка, сипався новий (М. Томчаній); — Доведе він тебе цими віршами, сипле, як із лантуха (З газети). ні́би горо́х з мішка́. Ідеї сипалися з Бориса Павловича, ніби горох з мішка (В. Дрозд).
як (мов, ні́би і т. ін.) із зав’я́заними очи́ма, зі сл. ходи́ти, блука́ти і т. ін. Не розбираючись, не орієнтуючись у чомусь, не маючи потрібних знань, потрібного досвіду; навмання. — Припам’ятайте собі: скільки ви ночей не доспали, скільки праці згубили через те, що ходите, здається, і вдень, а мов з зав’язаними очима — во тьмі?! (М. Коцюбинський); То бувало ніби з зав’язаними очима блукали, танцювали на одному місці, за своїм горем і світу ясного не бачили (І. Цюпа).
як (мов, ні́би і т. ін.) ка́мінь у во́ду, перев. зі сл. пропа́сти, зни́кнути і т. ін. 1. Безслідно. Ніхто, ніхто не знатиме, як він (Василь) тут загине. Напишуть додому, що безвісти пропав! Безвісти, як камінь у воду… (П. Автомонов). 2. Нічого не відомо. — Ще як забрали, бідолашного (чоловіка), австрійці, так відтоді мов камінь у воду (Д. Бедзик).
як (мов, ні́би і т. ін.) кіт на са́ло, зі сл. погляда́ти, позира́ти і т. ін. Ласо, пожадливо, заздрісно. Коли хто в простенькій одежі, то він на тих і не дивиться, а все поглядає як кіт на сало тільки на жупанних (Г. Квітка-Основ’яненко); У політику бавиться (підсудний) та все на тоті (ті) панські ґрунти як кіт на сало позирає (Д. Бедзик).
(як (мов, ні́би і т. ін.)) кло́ччя жува́ти. 1. зі сл. говори́ти. Невиразно, нерозбірливо. Говорить мов клоччя жує (Укр.. присл..); — Що він говорить мов клоччя жує? — тіпнуло Мартохою (Є. Гуцало). 2. Нудно і настирливо повторювати те саме. — Ти знов-таки своєї? От ліпше заберуся до роботи, як маю тут жувати клоччя! (Леся Українка).
як (мов, ні́би і т. ін.) ко́лесо без бу́кші, діал., з дієсл. Безупинно, безперервно. — От ґава стара (жінка) розмололась мов колесо без букші (М. Стельмах).
як (мов, ні́би і т. ін.) соло́ного за́йця, зі сл. ганя́ти, гони́ти. Без перепочинку, весь час. — Клопітна тільки служба. Інколи і на місці не посидиш, ганяють тебе, як солоного зайця (Панас Мирний); Іван гонить кота, як солоного зайця (М. Білкун)…. смотреть

НІБИ

НА́ЧЕ спол. порівняльний (ужив. для приєднання порівняльних зворотів і підрядних речень), НІ́БИ, МОВ, НЕНА́ЧЕ, НЕМО́В, НІ́БИТО, НА́ЧЕБ, НА́ЧЕБТО, НЕНА́… смотреть

НІБИ

НІ́БИ¹, спол.1. порівняльний. Уживається для приєднання порівняльних зворотів і порівняльних підрядних речень; наче, неначе, мов, немов.Зацвіла в долин… смотреть

НІБИ

1) спол. порівняльний. Уживається для приєднання порівняльних зворотів і порівняльних підрядних речень у знач. наче, неначе, мов, немов. 2) спол. з’яс… смотреть

НІБИ

1》 спол. порівняльний. Уживається для приєднання порівняльних зворотів і порівняльних підрядних речень у знач. наче, неначе, мов, немов.2》 спол. з… смотреть

НІБИ

As if, as though; like; allegedlyніби ви цього не знали — as if you did not know itніби він знав — as if he knewвін ніби шукав — he says he looked for … смотреть

НІБИ

(ужив, для вказівки на порівняння чогось з чимсь) мов, наче, неначе, немов, буцім, нібито, начеб, начебто, немовбито, діал. гейби.

НІБИ

= нібито
1) (союз сравнит.) будто, словно, как будто
2) (союз изъяснит.) будто, якобы
3) част. будто, как будто, словно, якобы

НІБИ

Ні́би, присл.; ні́биж, ні́бижто, ні́бито, ні́би як

НІБИ

нібито, МОВ; (на початку складних слів) кн. квазі- .

НІБИ

ні́би
сполучник
незмінювана словникова одиниця

Компьютерный перевод

Обучается переводу с помощью примеров, переведенных людьми.

Ukrainian

Russian

Информация

Russian

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Украинский

Русский

Информация

Русский

Думаю, всё будет в порядке.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Ніби все окей.

Русский

Кажется нормально.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Ніби карантин?

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Ніби хлопець.

Русский

— Вроде как бойфренд.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Вони ніби зайняті.

Русский

Не, они там похоже заняты.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Ніби авто підірвалось?

Русский

Похожие на взрыв мотора?

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Ніби як, сердито?

Русский

Вроде как, сердито?

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

— Деніз ніби-то.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

І ніби заплямовує його.

Русский

И оставляет какие-то пятна.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Я… я ніби зайнятий.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Бе, дякую. Ніби як.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

— Вона, ніби, її впізнала.

Русский

— Она, как будто, его узнала.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Ага, тобто ніби красиво.

Русский

Ты имеешь в виду… стиль.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

— Ти ніби знаєш більше.

Русский

— Ты, как будто, знаешь больше.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Ніби ти — один з американців!

Русский

Как будто вы — американец!

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

В мене ніби горло стиснулось.

Русский

У меня как будто горло свело.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Грайся собі, ніби мене немає.

Русский

Играй. Представь, что меня тут нет.

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Украинский

Так, в мене ніби щось вселилося!

Русский

Да, в меня будто что-то вселилось!

Последнее обновление: 2016-10-28


Частота использования: 1
Качество:Получите качественный перевод благодаря усилиям

7,655,604,291
пользователей

Сейчас пользователи ищут:

Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее.
OK

  • Новгородская первая летопись старшего извода перевод
  • Нияма перевод с японского
  • Нмуш перевод с армянского
  • Нияз перевод имени
  • Новгородская первая летопись перевод на современный язык